อาหารที่เรากินทุกวันจะถูกย่อยสลายเป็นโมเลกุลเล็กๆ และถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเดินทางไปยังอวัยวะต่างๆ ซึ่งเมื่อไปถึงบ้านของเซลล์ต้นกำเนิดที่เรียกว่า stem cell niche ก็อาจออกฤทธิ์ในทางบวกหรือทางลบ จึงเป็นที่มาของแนวทางการแพทย์ฟื้นฟูแขนงหนึ่ง ที่ใช้กลวิธีปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดที่มีอยู่แล้วในร่างกายเรา สารอาหารบางชนิด, สมุนไพรและสารสกัดธรรมชาติอาจมีผลทางบวกต่อเซลล์ต้นกำเนิด ดังนั้นการกินอยู่ที่ดีมีสุขอนามัยก็เป็นแนวทางหนึ่งในการบำรุงเซลล์ต้นกำเนิดของเราได้

ยกตัวอย่างเช่น นักวิจัยได้ศึกษาผลของการกินอาหารที่มีไขมันสูงในแม่หนูถีบจักร โดยวัดจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดประสาทและการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองของลูกหนู พบว่าสมองของลูกหนูในส่วนฮิปโปแคมปัสที่เกิดมาจากแม่หนูที่กินไขมันเยอะ (ในช่วงเวลาประมาณเดือนครึ่งก่อนตั้งท้องไปตลอดจนถึงช่วงที่ให้นมลูก) มีเซลล์ต้นกำเนิดประสาทมีจำนวนลดลงและสร้างเซลล์ประสาทได้น้อยลง เมื่อเที่ยบกับแม่หนูกลุ่มที่ให้กินอาหารที่มีไขมันในระดับปกติ

ดังนั้นหากผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์,  ผู้หญิงที่ตั้งท้อง และผู้หญิงที่ให้นมลูกได้กินอาหารที่เหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ได้ออกกำลังกายพอเหมาะ และได้รับปัจจัยทางบวกอื่นๆ ก็จะทำให้ลูกมีการสร้างระบบประสาทที่เหมาะสม และในทางตรงกันข้ามหากได้รับปัจจัยทางลบก็อาจทำให้ลูกมีพัฒนาการของระบบประสาทที่ผิดปกติได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s